Skillnader mellan en vanlig elinstallation och en KNX-installation
Det finns skillnader mellan en KNX-installation gentemot en "vanlig" installation. Den största skillnaden är förstås att den normala installation inte innehåller någon intelligens medans du med KNX kan styra alla funktioner i fastigheten på ett smart och smidigt sätt. Fördelar med KNX:

  • Smidig uppbyggnad ger enklare och billigare installation
  • Ändra och lägg till funktioner enkelt i efterhand
  • Medför ene,rgibesparing och minskad driftskostnad
  • Matcha designade tryckknappar mm efter inredningen

Uppbyggnad
En vanlig installation medför ofta omfattande kopplingar ute i fastigheten. Med KNX drar man en signalledning (bussledning) mellan enheterna och de flesta kopplingar sker senare i programmeringen. En del produkter behöver även 230V-matning som då också får dras. Bilden till höger illustrerar hur ett ett KNX-system är uppbyggt.

Installation
Vid en vanlig installation måste alla funktioner tänkas igenom i förväg medans man med KNX kan välja vilka enheter man vill ha och bestämma deras slutliga funktion när allt annat är klart. Därför blir det också lätt att lägga till ytterligare funktioner senare.

Pris
Priset beror till mycket stor del på vilka funktioner som önskas och hur stort systemet blir. För en normalstor villa blir det en merkostnad för det smarta systemet på 15000-45000 kronor. I denna merkostnad fås en bra styrning som resulterar i alla de fördelar som KNX medför, t.ex. energibesparing, minskad driftkostnad, ökad säkerhet och komfort.

Arkitektur/Design
Det finns väldigt många designade produkter att välja på inom KNX. Därför kan arkitekten även använda tryckknappar etc som en arkitektorisk detalj istället för att dölja dem. Utseende- och funktionsmässigt höjs fastighetens estetiska värden.

 

Ett smart system medför energibesparing och
ökad komfort

 

Enklare uppbyggnad och installation med KNX

www.tekniskabyran.se/knx/Sidor/Skillnader_EIB-vanlig.asp
2012-08-03 23:32:06