smarta villor - Senaste nytthttp://www.tekniskabyran.seDe senaste nyheterna, smarta villor - Senaste nyttMon, 26 Feb 2024 02:00:00 +0100http://www.tekniskabyran.sesvhttp://www.tekniskabyran.sehttp://www.tekniskabyran.se/tekniskabyran/bildarkiv/trilogo32.jpgsmarta villor - Senaste nytt120400Mon, 26 Feb 2024 02:00:00 +0100Copyright tekniskabyran.se. All Rights Reserved.info@tekniskabyran.se (Tekniska Byr�n)http://www.tekniskabyran.se/1Mjukvaror uppdateradeNu har vi uppdaterat våra programvaror med mindre justeringar som: bättre kontroll och diagnostik av .NET-stöd, förbättrad visning av värden....http://www.tekniskabyran.se/system/webshop/webshop.asp?lang=SEMon, 8 Jun 2009 10:00:00 +0100smarta villor - Senaste nytt News

Nu har vi uppdaterat våra programvaror med mindre justeringar som: bättre kontroll och diagnostik av .NET-stöd, förbättrad visning av värden.


Våra mjukvaru-produkter

KNX stöd för mControl – en add-in till mControl som möjliggör styrning och visualisering av KNX via Media Center för XP eller Vista
My House – kompakt och enkelt program som styr de vanligaste funktionerna i fastighetens KNX-system från Media Center för Vista (version för XP finns också)
MiniController – kompakt och smidigt program som styr de vanligaste funktionerna i fastighetens KNX-system
MiniLogger – kompakt och smidigt program som samlar in mätdata från fastighetens KNX-system
MiniMeter – kompakt och smidigt program som samlar in och visar mätdata från fastighetens energimätare för KNX
MiniAlarm – kompakt och smidigt program som visar och följer upp alarm från fastighetens KNX-system

Alla våra produkter kan laddas ner från vår webshop: http://www.tekniskabyran.se/system/webshop/webshop.asp?lang=SE


Dealer area

Nu kan du anmäla dig och konstnadsfritt bli dealer för våra produkter. Som dealer erhåller du bättre priser på våra produkter efter ditt första köp.

Vår dealer-area hittar du här: http://www.tekniskabyran.se/System/Dealer/Dealer_login.asp?lang=SE

]]>
http://www.tekniskabyran.se/2MiniAlarm - Hanterar dina alarmNu har vi släppt nästa produkt i vår mini-serie, MiniAlarm. MiniAlarm är ett kompakt och smidigt program för PC som enkelt visar, loggar och följer upp alarm från ditt KNX-system....http://www.tekniskabyran.se/tekniskabyran/produkter/minialarm.aspTue, 12 May 2009 10:00:00 +0100smarta villor - Senaste nytt News

Nu har vi släppt nästa produkt i vår mini-serie, MiniAlarm. MiniAlarm är ett kompakt och smidigt program för PC som enkelt visar, loggar och följer upp alarm från ditt KNX-system.


MiniAlarm hanterar 3 olika alarmklasser (A, B och C) där klass A har högst prioritet. Ljud och blinkande funktioner används för att påkalla uppmärksamhet.

Användaren kan själv, med det medföljande gränssnittet konfigurera sina alarm. Detta gör att MiniAlarm är mycket lätt att installera men även anpassningsbar.

]]>
http://www.tekniskabyran.se/3MiniMeter - Ger koll på din energiförbrukningNu har vi släppt nästa produkt i vår mini-serie, MiniMeter. MiniMeter är ett kompakt och smidigt program för PC som enkelt samlar in mätdata och redovisar medelvärden från din energimätare i ditt KNX-system....http://www.tekniskabyran.se/tekniskabyran/produkter/minimeter.aspTue, 3 Mar 2009 10:00:00 +0100smarta villor - Senaste nytt News

Nu har vi släppt nästa produkt i vår mini-serie, MiniMeter. MiniMeter är ett kompakt och smidigt program för PC som enkelt samlar in mätdata och redovisar medelvärden från din energimätare i ditt KNX-system.


MiniMeter samlar data för mätarställning (energi) och momentan effekt och ger en tydlig och snabb bild över din energiförbrukning.

Användaren kan själv, med det medföljande gränssnittet konfigurera sina energimätare. Detta gör att MiniMeter är mycket lätt att installera men även anpassningsbar.

]]>
http://www.tekniskabyran.se/4Utbildningar Online - Kursstart: ETS 3 ProjekteringNu startar onlineutbildningen ETS 3 Projektering. ETS 3 är programmeringsverktyget för KNX/EIB. Utbildningen drivs online på våra utbildningssidor vilket medför många fördelar:...http://www.smartavillor.se/knx/TrainingCenter/sidor/knx_etskurs.aspTue, 24 Feb 2009 10:00:00 +0100smarta villor - Senaste nytt News

Nu startar onlineutbildningen ETS 3 Projektering. ETS 3 är programmeringsverktyget för KNX/EIB. Utbildningen drivs online på våra utbildningssidor vilket medför många fördelar:* Enkelt, studera när just du har tid och lust
* Ekonomiskt, låg kursavgift och minimalt arbetsbortfall
* Material, anpassat digitalt material som är lätt att hantera

Missa inte möjligheten, anmäl dig idag, till att hålla dig utbildad och ajour!

Utbildningen är riktad till Elinstallatörer/elektriker, Projektörer och Arkitekter och ger baskunskaper om ETS 3 Professional.

En fördel är om man har baskunskaper inom KNX inför denna kurs.

]]>
http://www.tekniskabyran.se/5My House för Smart-houseVia My House för Smart-house som är anpassat för fastighetsstyrning kontrollerar och styr man smidigt de allra vanligaste funktionerna i smarta fastigheter. Smart House är ett styrsystem från Carlo Gavazzi. se www.smart-house.nu...http://www.tekniskabyran.se/tekniskabyran/produkter/Smart-House.aspFri, 24 Oct 2008 10:00:00 +0100smarta villor - Senaste nytt News

Via My House för Smart-house som är anpassat för fastighetsstyrning kontrollerar och styr man smidigt de allra vanligaste funktionerna i smarta fastigheter. Smart House är ett styrsystem från Carlo Gavazzi. se www.smart-house.nu


My House för Smart-house blir också ett enkelt och smidigt komplement till det smarta styrsystemet i övrigt som samtidigt höjer funktionaliteten. Applikationen stödjer i nuläget 8 detaljstyrningar samt upp till 5 visade värden. My House kan startas antingen direkt i Internet Explorer alternativt i Windows Media Center. Systemets adresser för funktionerna är fördefinierade men kan enkelt anpassas av användaren. Detta gör att My House är mycket lätt att installera - plug-'n-play. De tillstånd och värden som visas är verkliga inlästa värden från systemet. Läs mer och ladda ner demo på vår produktsida.

]]>
http://www.tekniskabyran.se/6KNX är gröntMinskad energikonsumtion genom att använda hem och fastighetskontrollsystem Studier framtagna av KNX-organisationen visar hur nätverkande hem och fastighetskontroll baserat på KNX kan ge upp till 50% energibesparing. Klimatförändringar och slutförbrukning av naturtillgångar betyder att effektiv energianvändning är en social nyckelfråga. Med 40% av den totala energikonsumtionen representerar byggnader en betydande besparingspotential. KNX möter behoven för högsta klassens energiutförande för byggnadsautomation, vilket betyder att det är idealiskt lämpat för att uppfylla de åtstramade energikonsumtionskraven för byggnader. Genom intelligent styrning av fastighetssystemstekniken med KNX, kan energikonsumtionen i en byggnad halveras....http://www.smartafastigheter.se/knx/Thu, 25 Sep 2008 10:00:00 +0100smarta villor - Senaste nytt News

Minskad energikonsumtion genom att använda hem och fastighetskontrollsystem Studier framtagna av KNX-organisationen visar hur nätverkande hem och fastighetskontroll baserat på KNX kan ge upp till 50% energibesparing. Klimatförändringar och slutförbrukning av naturtillgångar betyder att effektiv energianvändning är en social nyckelfråga. Med 40% av den totala energikonsumtionen representerar byggnader en betydande besparingspotential. KNX möter behoven för högsta klassens energiutförande för byggnadsautomation, vilket betyder att det är idealiskt lämpat för att uppfylla de åtstramade energikonsumtionskraven för byggnader. Genom intelligent styrning av fastighetssystemstekniken med KNX, kan energikonsumtionen i en byggnad halveras.


Intelligent styrning av fastighetssystemen minskar energiförbrukning och de anknutna driftskostnaderna många gånger om - detta är resultatet uppnått av Institutet för byggnad och energisystem vid Biberach Vetenskapliga Universitet, Tyskland.

Detta från utförlig forskning om den potentiella energibesparing som kan uppnås genom att använda moderna elinstallationssystem såsom KNX.

Den summerar upp dess resultat enligt följande:

Särskilda automatiserade funktioner, vilka uppvisar en hög grad av energibesparingspotential genom att kombinera varierande individuella byten, kan idag endast uppnås genom användande av modern fastighetsssystemteknologi baserad på buss- och kommunikationssystem.

Ett annat forskningsprojekt, utfört vid Bremens Vetenskapliga Universitet, visar omfattningen med energibesparingsexempel för värmeenergi baserad på KNX-teknik.

Det nyligen uppförda Center för Information och medieteknologi (ZIMT) vid Bremens Vetenskapliga Universitet har uförts med KNX-styrning och utrustning för reglering av värme och belysning. Den insamlade datan har utvärderats, och jämförelser har gjorts mellan 'normal' drift och 'automatiskt' läge. Byggnaden har en specifik energikonsumtion på 60-75 kWh/m2. Två identiska klassrum var utvalda som testrum. En var utrustad med konventionell installation, och den andra med KNX-styrning.

Baserat på en fyrårig serie av mätningar, fann man att användning KNX-styring minskar energikonsumtionen med imponerande 50 %. Det är följaktligen klart att förbrukningen i fastighetsautomationssystem ger snabb vinst.

Bremens Vetenskapliga Universitet kalkylerade att, med en årlig energikonsumtion på 230.000 kWh för enbart belysning, skulle investeringen betala igen sig efter enbart ett år med KNX busstyrning. Slutligen är det inte bara byggnadsägarna och brukarna som drar nytta av den minskade energikonsumtionen, utan också klimatet.

Sammanfattat; KNX möjliggör följande energibesparingar:

- upp till 40 % med KNX solskyddsstyrning

- upp till 50 % med KNX rumsstyrning

- upp till 60 % med KNX belysningsstyrning

- upp till 60 % med KNX ventilationsstyrning

Pressmeddelande
KNX Association cvba • Bessenveldstraat 5 • B-1831 • Brussels-Diegem • Belgium Tel.: +32 (0) 2 775 85 90 • Fax: +32 (0) 2 675 50 28 VAT: BE 0441 460 064 info@knx.org • www.knx.org

]]>
http://www.tekniskabyran.se/7KNX-Certifiera er med våra förmånliga erbjudandenAnmäl dig nu till sommarens och höstens utbildningar för KNX Baskurs som ger dig KNX-certifikat. Utbildningarna ges följande datum: 23-27 Juni, 25-29 Augusti och 20-24 Oktober. ...http://www.tekniskabyran.se/knx/TrainingCenter/sidor/knx_baskurs.asp Sun, 4 May 2008 10:00:00 +0100smarta villor - Senaste nytt News

Anmäl dig nu till sommarens och höstens utbildningar för KNX Baskurs som ger dig KNX-certifikat. Utbildningarna ges följande datum: 23-27 Juni, 25-29 Augusti och 20-24 Oktober.


Vi erbjuder även förmånliga rabatterade priser med utbildningsavtal. I utbildningsavtalet ingår exempelvis support och löpande fortbildning. Supporten ger dig hjälp för att pålitligt, smidigt och enkelt komma igång och få en pålitlig hjälp i arbetet. Anmäl dig till Tekniska Byrån tel. 0383-4649 00 eller direkt via Internet

]]>
http://www.tekniskabyran.se/8KNX Utbildning -- Utbilda 3 och betala för 2Nu kan du beställa en utbildning till dig och din kollega och samtidigt ta med en tredje på köpet. ...http://www.tekniskabyran.se/knx/TrainingCenter/sidor/knx_baskurs.asp Sun, 4 May 2008 10:00:00 +0100smarta villor - Senaste nytt News

Nu kan du beställa en utbildning till dig och din kollega och samtidigt ta med en tredje på köpet.


Mer info: Tekniska Byrån tel. 0383-4649 00 eller direkt på Internet

]]>
http://www.tekniskabyran.se/9Uppgraderad KNX Support i mControlmControl är en programvara för digitala hem, utvecklad av Embedded Automation. Från din Media Center PC, via Internet Explorer eller genom din mobila enhet kan du kontrollera ditt hem genom knapptryckningar. Nu är stödet för KNX uppdaterat med fler funktioner och har stöd för belysning, dimring, jalusier, scener, temperaturregleringar och musikstyrning...http://www.tekniskabyran.se/tekniskabyran/produkter/mcontrol-se.aspThu, 6 Mar 2008 10:00:00 +0100smarta villor - Senaste nytt News

mControl är en programvara för digitala hem, utvecklad av Embedded Automation. Från din Media Center PC, via Internet Explorer eller genom din mobila enhet kan du kontrollera ditt hem genom knapptryckningar. Nu är stödet för KNX uppdaterat med fler funktioner och har stöd för belysning, dimring, jalusier, scener, temperaturregleringar och musikstyrning


Som ett kompletterande tillägg kan du nu även styra KNX(EIB) från mControl. För mer information om mControl klicka vidare.

]]>
http://www.tekniskabyran.se/10Mini Controller 2.0Nu har Mini Controller uppdaterats med ett nytt utseende och med ännu smartare funktioner. ...http://www.tekniskabyran.se/tekniskabyran/produkter/Mini_controller.aspFri, 25 Jan 2008 10:00:00 +0100smarta villor - Senaste nytt News

Nu har Mini Controller uppdaterats med ett nytt utseende och med ännu smartare funktioner.


Mini Controller är ett kompakt och smidigt program för PC som styr och kontrollerar de med de allra vanligaste funktionerna i smarta fastigheter via KNX (EIB). Det är ett program som lätt kan läggas som en åtkomlig genväg på windows-skrivbordet.

]]>
http://www.tekniskabyran.se/11Handbok för KNX från KNX AssociationHandbok för hem- och fastighetskontroll Denna handbok innehåller en enkel, lättbegriplig teknisk information om KNX och systemets principer. För att erbjuda dig enkel och snabb leverans kan du här beställa handbok enligt nedan....http://www.smartavillor.se/knx/Sidor/KNX-resale_handbok.aspFri, 11 Jan 2008 10:00:00 +0100smarta villor - Senaste nytt News

Handbok för hem- och fastighetskontroll Denna handbok innehåller en enkel, lättbegriplig teknisk information om KNX och systemets principer. För att erbjuda dig enkel och snabb leverans kan du här beställa handbok enligt nedan.


Här blir man bekant med systemet och dess huvudsakliga användningar. Man blir också informerad om det grundläggande förloppet för teknik, projektering, installation, idrifttagande och utbyggnad. Handboken riktar sig till alla från hantverkare och projektörer till återförsäljare, lärare och användare. Språket är även avpassat för att alla skall kunna få en bra introduktion till KNX. Denna version av handboken finns nu även i svenska och det är denna språkvariant vi erbjuder.

]]>
http://www.tekniskabyran.se/12KNX Support i mControl mControl är en programvara för digitala hem, utvecklad av Embedded Automation. Från din Media Center PC, via Internet Explorer eller genom din mobila enhet kan du kontrollera ditt hem genom knapptryckningar. ...http://www.tekniskabyran.se/tekniskabyran/produkter/mcontrol-se.aspTue, 30 Oct 2007 10:00:00 +0100smarta villor - Senaste nytt News

mControl är en programvara för digitala hem, utvecklad av Embedded Automation. Från din Media Center PC, via Internet Explorer eller genom din mobila enhet kan du kontrollera ditt hem genom knapptryckningar.


Som ett kompletterande tillägg kan du nu även styra KNX(EIB) från mControl. För mer information om mControl klicka vidare.

]]>
http://www.tekniskabyran.se/13KNX-utbildningNu startas ytterligare utbildningar inom KNX där du kan utbilda dig för att hålla dig uppdaterad....http://www.smartbuildingcenter.net/knx/TrainingCenterThu, 6 Sep 2007 10:00:00 +0100smarta villor - Senaste nytt News

Nu startas ytterligare utbildningar inom KNX där du kan utbilda dig för att hålla dig uppdaterad.


Vi erbjuder ett utbud som passar de flesta behov; KNX Baskurs, KNX avancerad, Snabbkurs KNX och Distanskurs KNX.

]]>
http://www.tekniskabyran.se/14Atelje Lyktan - DesignAteljé Lyktan skapar armaturer som ska ge mervärden åt sin omgivning. Designen är ren och stilfull och det finns många produkter att matcha mot inredningen....http://www.intelli-house.netThu, 4 May 2006 10:00:00 +0100smarta villor - Senaste nytt News

Ateljé Lyktan skapar armaturer som ska ge mervärden åt sin omgivning. Designen är ren och stilfull och det finns många produkter att matcha mot inredningen.


Se kategori 'Design'-'Belysning'

]]>
http://www.tekniskabyran.se/15Zero BelysningZero tillverkar en uppsjö av belysningsarmaturer lämpade för såväl hemmet som större fastigheter. Designen är enkel och tidlös och lätt att matcha mot inredningen....http://www.intelli-house.netThu, 4 May 2006 10:00:00 +0100smarta villor - Senaste nytt News

Zero tillverkar en uppsjö av belysningsarmaturer lämpade för såväl hemmet som större fastigheter. Designen är enkel och tidlös och lätt att matcha mot inredningen.


Se kategori 'Design' - 'Belysning'

]]>
http://www.tekniskabyran.se/16Designade strömbrytarePå marknaden finns ett stort utbud av snyggt designade strömbrytare och uttag. Ett urval från flera leverantörer finns sammanställda i kategorin 'design'....www.intelli-house.netMon, 24 Apr 2006 10:00:00 +0100smarta villor - Senaste nytt News

På marknaden finns ett stort utbud av snyggt designade strömbrytare och uttag. Ett urval från flera leverantörer finns sammanställda i kategorin 'design'.


]]>