.
 

Produkter
Flexibelt gränsnitt för KNX

Flexibelt gränssnitt för KNX

Nu kan du på ett enkelt sätt ansluta all möjlig elektrisk utrutning till KNX genom ett flyttbart gränssnitt. Det är ett gränssnitt för anslutning av flexibelt kablage.

En första praktisk tillämpning finns för värmepumpar och hanterar styrning och larm. Styrning av värmepumpen bidrar till minskade uppvärmningskostnader.

Kommande och projektanpassade Flexibla gränssnitt förses med den utrustning som krävs för anpassning mot respektive apparat/system/enhet.

 

Med flexibiliteten kan man enkelt ansluta utrustning i ett Bussuttag, för att sedan flytta det till ett annat Bussuttag i fastigheten.

Genom att placera Bussuttag på flera lämpliga platser i fastigheten kan utrustning kopplas in där den behövs.

Naturligtvis ska uttagen till gränssnittet följa designen i fastigheten. Flera designer stöds redan och fler är på väg.

Med detta gränssnitt breddas KNX ytterligare och nya funktioner och användningsområden blir tillgängliga.


Mer information
För att beställa mer information fyll i svarsformuläret.

 

Produkten kan projektanpassas vid behov och utökas för att hantera fler funktioner och styrningar.

 Flexibelt gränssnitt

 


Uttag som följer fastigetens design
Läs mer om bussuttag för KNX >>>

 

 

Läs mer om KNX,
systemet för fastighetsautomation
som uppfyller den europeiska
standarden EN 500 90
>>>

www.tekniskabyran.se/tekniskabyran/produkter/FlexibeltGranssnitt_KNX.asp
2020-08-12 15:15:22