Elprojektering


Verksamheten inom området elteknik omfattar följande nischer:

Installation/Anläggning
Vi utför elprojekteringar av installation i småhus, lägenheter, skolor, kontor, industrier m.m.

Industri-/processautomation
Inom området Industri-/processautomation arbetar vi med eldesign, konstruktion och dokumentation.

 

 Plottning av ritningar i storformat A2-A0


Elprojektering
När det gäller elprojektering arbetar Tekniska Byrån huvudsakligen inom följande områden:

  • Byggnader inom offentlig förvaltning,
    sjukhus, kontor och industri.
  • Industriautomation
  • Miljöriktig elteknik

 


Projekten

Uppdragen omfattar samtliga projektskeden såsom förstudier, utredningar, kalkyler, projektering, konstruktion, upprättande av förfrågningshandlingar för general- och totalentreprenader,
upprättande av avtal och tillståndshandlingar, installationssamordning samt byggledning, kontroll och besiktning.

Vi utför plottningar och vektoriseringar med hög kvalitet och hög prestanda. Läs mer >>>

 

 

Tekniska Byrån har kunnande inom följande teknikområden:

Kraftförsörjning
Kanalisation
Elinstallation
Belysning, Ljussättning
Hiss och transportteknik
Industriautomatisering
Styr och övervakning
Säkerhetsanläggningar
Telefoni och datanät
PLC - programmering
Fastighetsautomation KNX, IHC och LonWorks
KNX - programmering
IHC - programmering

Åskledare
Ställverk
Reservkraft

Kontroll och besiktningsuppdrag
Energirådgivning
Teleregistrering
Driftinstruktioner och Relationshandlingar

 

2020-08-12

© Tekniska Byrån