Utveckling

Tekniska Byrån bedriver utveckling, undersökning och utredningar inom området intelligenta fastigheter.

Några viktiga händelser;

2001 lanserade Tekniska Byrån IH-guide. En vägledning till intelligenta fastigheter-- www.smartbuildingcenter.net

2005 lanserade Tekniska Byrån ett av de första gränssnitten för Windows XP Media Center - >>>

2007 lanserade Tekniska Byrån i samarbete med Embedded Automation, Canada stöd för KNX i mControl. >>>

2008 Startade Tekniska Byrån utbildningsverksamhet för KNX. >>>

2012 lanserade Tekniska Byrån windows 8 store app för Building Portal Suite. >>>

 

 

Examensarbete
Att erbjuda examensarbeten är också en naturlig del i vårt utvecklingsarbete. Läs mer

 

 

 

 

2021-03-31

© Tekniska Byrån