Kvalitets & Miljöledning
samt Socialt ansvarstagande

Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001
Tekniska Byrån lägger stor vikt vid kvalitet och arbetar med kvalitetsledning enligt ISO9001. Det ger oss och våra kunder en trygghet och säkerställer en bra produkt/tjänst.

Det är ett system för kvalitetskontroll av arbetsmoment och metoder. Vi kvalitetsäkrar våra projekt och uppdragsområden.

Läs mer om vår kvalitetspolicy >>>

 

Miljöledningssystem enligt ISO 14001
Tekniska Byrån lägger stor vikt vid miljö och arbetar med miljöledning enligt ISO14001. Det ger oss och våra kunder en trygghet och säkerställer en miljöriktig produkt/tjänst.

Läs mer om vår miljöpolicy >>>

 

Socialt ansvarstagande enligt ISO 26000
Tekniska Byrån har sedan företaget grundades arbetat med Socialt ansvarstagande. Nu arbetar vi efter ISO26000 och detta redovisas här i vår policy och egendeklaration för socialt ansvarstagande.

Läs mer om vår CSR-policy >>>

 

 

 

 

 2020-08-12
© Tekniska Byrån