Produktioner för Internet


För oss är HTML/ASP-tekniken central och vi arbetar med den ständigt i de flesta projekt. Den utgör ett självklart inslag - lika självklart som att vi kan hantera penna och papper.

Detta gör att vi gärna åtar oss projekt där innehållet skall visas på Internet med mera i web-läsare.

Vi arbetar även med Macromedias Flash-teknik. Den är ett bra alternativ som tillåter större frihet i grafikdesignen. Se gärna IH-guide som referens när det gäller Flash. >>>.

 

www.tekniskabyran.se/tekniskabyran/tjanster/Tjanster_detalj/Web-prod.asp
2015-10-16 10:24:44

© Tekniska Byrån