Intelligenta fastigheter
(fastighetsautomatisering)


Tjänster och verksamheter inom området fastighets-automatisering.

Information
Vi informerar om intelligens i fastigheter.
>>>
Koncept
Vi har flera färdiga koncept för intelligens i olika typer av fastigheter. Tag gärna kontakt med oss för presentation av de olika koncepten.
>>>
Projektering
Vi projekterar fastigheter från projektstart till färdig byggnad.
>>>

Grafisk produktion i tryck och för Internet.
Se Lexel IHC Teknisk Information samt Lexel IHC Teknisk handledning.

>>>
EIB-applikationer.
EIB-applikationer är ett område där det är speciellt viktigt att dokumentering och översättning sker på ett bra sätt.
>>>

Utbildningar
Vi åtar oss uppdragsutbildningar inom intelligenta system för fastigheter.

>>>


 

 

www.tekniskabyran.se/tekniskabyran/tjanster/Tjanster_detalj/verk-IH.asp
2012-08-03 22:22:47

Share |

© Tekniska Byrån