.
Smarta Småhus
Planering, projektering,
Installation, driftsättning m.m.


Intelligens i villor

Man kan kort dela upp stegen till en komplett anläggning i:
                     Planering
                     Projektering
                     Programmering
                     Installation
                     Slutlig kontroll/driftsättning

Vi kan ta oss alla stadier och det går att välja bort delar om man vill göra vissa delar själv. När det gäller installationen så gör vi den inte normalt utan vi låter en lokal elinstallatör utföra det. Vi brukar ge installatören support om denne känner sig osäker på tekniken. Installationen är i de flesta fall någorlunda enkel. Vi kan också sälja den intelligenta materiel som går åt om det går bra för installatören.

Kostnader
När det gäller våra priser så gör vi vårt bästa för att hålla låga nivåer eftersom vi vill vara konkurrenskraftiga.

Systemval
Vi kan rekommendera ett system när vi har fått mer information om hustyp och i grova drag har tänkta funktioner. För villa är det KNX, Smart House eller Livings system LS som vanligtvis blir aktuella. Vid mindre installationer kan små PLC-system komma i fråga.

För mer information är du välkommen att ta kontakt med oss. >>>

 

"- Du har kommit helt rätt och
vi skall hjälpa dig med ditt intelligenta hus."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.tekniskabyran.se/tekniskabyran/tjanster/Tjanster_rikt/villa-ih-ppid.asp
2020-08-12 14:15:33

© Tekniska Byrån